Zespół Szkół w Gorzycach

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sprzedawca

Email Drukuj PDF

Charakterystyka zawodu sprzedawcy

Kliknij zdjęcie aby otworzyć

 

Absolwent Zespołu Szkół w Gorzycach w zawodzie sprzedawca jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • -przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • -wykonywania prac związanych z obsługą klientów;
 • -realizacji transakcji kupna i sprzedaży;
 • -kontroli jakościowej i ilościowej towarów,
 • -prezentacji towarów;
 • -stosowania różnych form i technik sprzedaży;
 • -przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
 • -udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
 • -dokonywania inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
 • -pakowania, wydawania oraz odbioru towaru;
 • -obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;
 • -sporządzania dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów;


Baza dydaktyczna sprzedawcy

Szkoła posiada pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w:

 • -stanowiska komputerowe dla uczniów;
 • -drukarki, skanery , pakiet programów biurowych, projektor multimedialny;
 • -stanowiska prowadzenia sprzedaży z oprogramowaniem Subiekt, Rewizor, WF- Mag, WF-Fakturka, WF-Kaper do obsługi magazynowej i sprzedażowej;
 • -metkownicę do znakowania towarów.


Wyniki egzaminów sprzedawcy

Egzamin składa się z części pisemnej –testu i z części praktycznej.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie z obu części otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Komisję Okręgową w Krakowie.

Wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie sprzedawcy uczniów naszej szkoły:

Rok W ZSZ Gorzyce w woj. Podkarpackim w OKE w Krakowie
2012 100% 97% 98,1%
2011 100% 99,5% 98,6%
2010 100% 99,6% 98,9%


Wyniki tych egzaminów mówią same za siebie.

Połowa Waszego sukcesu   Gimnazjalisto to dobre  wyposażenie szkoły, które posiadamy właściwi nauczyciele a druga połowa sukcesy należy do twoich chęci. Zapraszamy.

Jeżli chcesz do nas dołączyć kliknij tutaj