Zespół Szkół w Gorzycach

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sprzedawca

Email Drukuj PDF

Charakterystyka zawodu sprzedawcy

Absolwent Zespołu Szkół w Gorzycach w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
-wykonywania prac związanych z obsługą klientów;
-realizacji transakcji kupna i sprzedaży;
-kontroli jakościowej i ilościowej towarów,
-prezentacji towarów;
-stosowania różnych form i technik sprzedaży;
-przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
-udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
-dokonywania inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
-pakowania, wydawania oraz odbioru towaru;
-obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;
-sporządzania dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów;

Baza dydaktyczna sprzedawcy
Szkoła posiada pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w:
-stanowiska komputerowe dla uczniów;
-drukarki, skanery , pakiet programów biurowych, projektor multimedialny;
-stanowiska prowadzenia sprzedaży z oprogramowaniem Subiekt, Rewizor, WF- Mag, WF-Fakturka, WF-Kaper do obsługi magazynowej i sprzedażowej;
-metkownicę do znakowania towarów.

Wyniki egzaminów sprzedawcy
Egzamin składa się z części pisemnej –testu i z części praktycznej.
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie z obu części otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Komisję Okręgową w Krakowie.
Połowa Waszego sukcesu Gimnazjalisto to dobre wyposażenie szkoły, które posiadamy właściwi nauczyciele a druga połowa sukcesy należy do twoich chęci. Zapraszamy.

123