ZDĄŻYĆ PRZED BOGIEM

Jubileuszowa XX Edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA rozpoczęła się w listopadzie. Skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych diecezji sandomierskiej. Uczniowie w dowolnej formie artystycznej przedstawiają swój temat bądź przygotowany przez komisję festiwalową.

Kapituła festiwalu w składzie: dr Ewa Sęk, Alicja Szewczyk oraz ks. dr Bogdan Kręmpa zagościła 19 maja w Zespole Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach podpisał porozumienie o współpracy z zakładem Alumetal!

Zakład Alumetal to nowoczesny i prężnie rozwijający się producent wtórnych aluminiowych

stopów odlewniczych, zaliczany do największych w Europie.

18 maja 2017r. w siedzibie firmy podpisano umowę o współpracy pomiędzy szkołą a

zakładem.

- Głównym celem podpisania tej umowy jest otworzenie od 1 września 2017r. nowego

kierunku kształcenia – technik odlewnik – mówi Krzysztof Komórkiewicz, dyrektor Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

 

Zakład zobowiązał się do wypłaty stypendiów wszystkim uczniom technikum odlewniczego.

Współpraca Doradcy Zawodowego ZS Gorzyce z Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorzycach

W dniach 10-11 i 17 maja br. w Zespole Szkół Im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach, przez

doradcę zawodowego szkoły zostały zorganizowane zajęcia z p. Kingą Szczęch

z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach. W ramach zajęć młodzież mogła uzyskać

informacje na temat „Jak i gdzie efektywnie poszukiwać wakacyjnej pracy”. Podczas trwania

warsztatów młodzi ludzie zostali zachęceni do poznania siebie, określenia swoich mocnych

i słabych stron oraz przedstawiono podstawowe metody poszukiwania zatrudnienia.

Dni otwarte Zespołu Szkół w Gorzycach

15 i 16 maja 2017 r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się  przed gimnazjalistami.
Z zaproszenia skorzystali gimnazjaliści z Gorzyc, Wrzaw, Zaleszan, Zbydniowa, Turbi, Grębowa, Tarnobrzega, Sandomierza, Radomyśla, Antoniowa
i Chwałowic. Łącznie gorzycką szkołę odwiedziło 400 gimnazjalistów. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie największego zakładu w gminie Gorzyce – Federal Mogul oraz internatu, który funkcjonuje przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

Młodzież Zespołu Szkół na Targach Pracy.

W dniu 26 kwietnia 2017 r.  Hali Widowiskowo- Sportowej  MOSiR w Tarnobrzegu godzinach 10:00 – 13:00 miały miejsce się X Targi Pracy i Edukacji. Głównym celem Targów Pracy i Edukacji jest pośrednictwo w zakresie kontaktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz  promocja zatrudnienia , pomoc w aktywizacji zawodowej i stworzeniu płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy absolwentami szkół średnich i wyższych a pracodawcami.

Uczniowie z Gorzyc w Portugalii

W dniach 1 – 7 maja 2017r. dziesięcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach gościła w Portugalii.

- To kolejny wyjazd w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży „Erasmus+”, który jest realizowany w naszej szkole – mówi Renata Stadnik – Komórkiewicz – koordynator projektu. W ramach tego projektu odwiedzimy jeszcze Grecję i Rumunię. W miesiącach wakacyjnych dowiemy się, czy kolejne projekty, które napisaliśmy otrzymają pozytywne opinie, jeśli tak, to do 2020r. nasza młodzież często będzie gościła u zagranicznych partnerów – dodaje

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W KONKURSIE

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU

W KONKURSIE                                                        

„MISTRZ W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH”,

pod względem frekwencji na zajęciach szkolnych.

Za okres: 01.09.16 – 21.04.17.

Klasa II ZSZ